Cloud Instances (VPS)

แพ็กเก็ตต่อไปนี้เหมาะสำหรับ บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว ไม่แชร์ หรือแบ่งการใช้งานกับใคร

หากไม่ชำระภายใน 3 วันจะถูกระงับทันที และครบ 7 วันระบบจะลบ VPS/Server ของคุณทันที

Dedicated (Server) ใช้คนเดี่ยวไม่แบ่งใคร

แพ็กเก็ตต่อไปนี้เหมาะสำหรับ บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว ไม่แชร์ หรือแบ่งการใช้งานกับใคร และมีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็นเครื่องเซิฟเวอร์จริง

หากไม่ชำระภายใน 3 วันจะถูกระงับทันที และครบ 7 วันระบบจะลบ VPS/Server ของคุณทันที
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © 2020-2021
ติดต่อเรา