ราคาเริ่มต้นบริการด้านเว็บไชต์และแอพ

คำนวณราคา ค่าทำ แอพ เว็บ

ค่าออกแบบต่างๆด้วยตัวท่านเอง

วิธ๊นี้ไม่ได้ทำให้ทราบราคาที่แท้จริงได้ แต่จะทำให้ทราบราคา โดยประมาณเท่านั้น

เนื่องจากแต่ละระบบ ที่ทางเรามีให้เลือก เป็นเพียงระบบเบื่องต้นเท่านั้น

ภาษา และ โปรแกรมที่วางใจเราได้

ประสบการณ์ ผ่านโปรเจ็ค เล็ก และใหญ่ ด้านการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ ึงคุณภาพงานที่ได้ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากได้ และเราเลือกภาษาที่เข้ากับความต้องการของลูกค้า และคุ้มกับงบประมาณ ที่ลูกค้าจ่ายมา ทำให้โปรเจ็คของลูกค้า สามารถใช้งานได้ยาวนาน ถึง 10 ปี 20 ปี

PHP Laravel / MVC
C# Windows Form / Python / .NET Core
Angular 9/10 / SSR
ReactJS / NextJS / SSR
VueJS / NuxtJS / SSR
Android React Native
IOS React Native
HTML / CSS / SCSS / Javascript
Mysql / MariaDB / NongoDB / Firebase Realtime Database
AI / PhotoShop / Design
NodeJS / Express JS / JWT
Linux Server / CentOS / Ubuntu
Server Config
Docker
GitLab / Gitlab Page / CI CD
Heroku
Firebase / Storeage / Authentication / Hosting
PWA / Service Worker
Vuetifyjs / Bootstrap / Bootstrap-Vue
Rest API / Web Hook API / Paypal API
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 0135563025470
ติดต่อเรา