ต้องการเว็บไชต์ในแบบของคุณเอง (Customize 100%)

ออกแบบและปรับแต่งระบบในแบบที่คุณต้องการ

ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

ขนาดเล็ก 35,000 บาท

ขนาดกลาง 75,000 บาท

ขนาดใหญ่ 150,000 บาท

รวมค่าจัดทำระบบหลังบ้านพื้นฐานแล้ว
รวมค่าออกแบบเว็บไชต์แล้ว
ได้รับโค๊ตไปพัฒนาต่อเอง 100%
ได้รับไฟล์ออกแบบ 100%
ระยะเวลาทำโปรเจ็ค ขึ้นอยู่กับความยากง่าย

ภาษา และ โปรแกรมที่วางใจเราได้

ประสบการณ์ ผ่านโปรเจ็ค เล็ก และใหญ่ ด้านการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ ึงคุณภาพงานที่ได้ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากได้ และเราเลือกภาษาที่เข้ากับความต้องการของลูกค้า และคุ้มกับงบประมาณ ที่ลูกค้าจ่ายมา ทำให้โปรเจ็คของลูกค้า สามารถใช้งานได้ยาวนาน ถึง 10 ปี 20 ปี

PHP Laravel / MVC
C# Windows Form / Python / .NET Core
Angular 9/10 / SSR
ReactJS / NextJS / SSR
VueJS / NuxtJS / SSR
Android React Native
IOS React Native
HTML / CSS / SCSS / Javascript
Mysql / MariaDB / NongoDB / Firebase Realtime Database
AI / PhotoShop / Design
NodeJS / Express JS / JWT
Linux Server / CentOS / Ubuntu
Server Config
Docker
GitLab / Gitlab Page / CI CD
Heroku
Firebase / Storeage / Authentication / Hosting
PWA / Service Worker
Vuetifyjs / Bootstrap / Bootstrap-Vue
Rest API / Web Hook API / Paypal API
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา