บริการ SMS ราคาประหยัด

ผู้ที่ต้องการจำนวน SMS น้อยๆ ราคาไม่แพงมากจนเกินไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น และยังมีลูกค้าไม่เยอะมาก สามารถใช้งานภายใต้ชื่อของบริษัท นอนกลางวัน ได้ทันที โดยชื่อผู้ส่ง SMS จะเป็นชื่อ NKWSMS (NON KLANG WAN) เมือมีลูกค้าเพิ่มขึ้น คุณสามารถอัพเดทแพ็กเก็ตไปยังแพ็กเก็ต แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้ ทันที

แพ็คเกจ 25 SMS

2 บาท

per SMS

25 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 50.00 บาท
แพ็คเกจ 50 SMS

1.9 บาท

per SMS

50 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 95.00 บาท
แพ็คเกจ 100 SMS

1.8 บาท

per SMS

100 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 180.00 บาท
แพ็คเกจ 200 SMS

1.7 บาท

per SMS

200 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 340.00 บาท
แพ็คเกจ 300 SMS

1.6 บาท

per SMS

300 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 480.00 บาท
แพ็คเกจ 400 SMS

1.5 บาท

per SMS

400 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 600.00 บาท
แพ็คเกจ 500 SMS

1.4 บาท

per SMS

500 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 700.00 บาท
แพ็คเกจ 600 SMS

1.3 บาท

per SMS

600 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 780.00 บาท
แพ็คเกจ 700 SMS

1.2 บาท

per SMS

700 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 840.00 บาท
แพ็คเกจ 800 SMS

1.1 บาท

per SMS

800 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 880.00 บาท
แพ็คเกจ 900 SMS

1 บาท

per SMS

900 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 900.00 บาท
แพ็คเกจ 1000 SMS

0.95 บาท

per SMS

1000 SMS NKWSMS ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 950.00 บาท

บริการ ส่ง SMS และ SMS API แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้

บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการ SMS ในการส่งแจ้ง OTP โปรโมชั่น หรือส่งแจ้งคำสั่งชื้อต่างๆ โดยไม่มีวันหมดอายุ และยังสามารถกำหนด ชื่อผู้ส่ง SMS ได้ด้วยตัวเอง ในราคาถูกสุดที่ 0.30 บาท ต่อ SMS เท่านั้น

แพ็คเกจ 1

0.50 บาท

per SMS

10,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 5,000.00 บาท
แพ็คเกจ 2

0.45 บาท

per SMS

20,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 9,000.00 บาท
แพ็คเกจ 3

0.40 บาท

per SMS

50,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 20,000.00 บาท
แพ็คเกจ 4

0.35 บาท

per SMS

100,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 35,000.00 บาท
แพ็คเกจ 5

0.34 บาท

per SMS

300,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 102,000.00 บาท
แพ็คเกจ 6

0.33 บาท

per SMS

500,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 165,000.00 บาท
แพ็คเกจ 7

0.32 บาท

per SMS

1,000,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 320,000.00 บาท
แพ็คเกจ 8

0.30 บาท

per SMS

3,000,000 SMS ชื่อผู้ส่งไม่ จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ! ฿ 900,000.00 บาท
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา