ราคาออกแบบ Application

* ราคาเริ่มต้นคือราคาที่ใช้เวลาทำไม่เกิน 1 เดือน ต้องคุยรายละเอียดก่อนถึงจะแจ้งระยะเวลาได้
ราคาเริ่มต้นที่ 18,000 บาท (ไม่รวมค่าทำแอพ)

เมือเสร็จแล้วท่านจะได้รับไฟล์ รูปภาพ UI ที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว

หากสนใจติดต่อ
064-123-5678
02-004-4329

บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 0135563025470
ติดต่อเรา