ราคารับทำเว็บไชต์

* ราคาเริ่มต้นคือราคาที่ใช้เวลาทำไม่เกิน 1 เดือน ต้องคุยรายละเอียดก่อนถึงจะแจ้งระยะเวลาได้
ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท สำหรับ Desktop (ไม่รวมค่าออกแบบ)
ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท สำหรับ Tablet (ไม่รวมค่าออกแบบ)
ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท สำหรับ Mobile (ไม่รวมค่าออกแบบ)

เมือเสร็จแล้วท่านจะได้รับไฟล์ Code ทั้งหมด พร้อมขึ้นเว็บไชต์เป็น Online ให้เรียบร้อย
*ไม่รวมค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น Hosting หรือ VPS หรือ Server Domain SSL

หากสนใจติดต่อ
064-123-5678
02-004-4329

บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 0135563025470
ติดต่อเรา