ราคาทำแอพมือถือ

* ราคาเริ่มต้นคือราคาที่ใช้เวลาทำไม่เกิน 1 เดือน ต้องคุยรายละเอียดก่อนถึงจะแจ้งระยะเวลาได้
APP IOS เริ่มต้นที่ 55,000 บาท
APP Android เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

เมื่อเสร็จแล้วท่านจะได้รับ Code ทั้งหมด พร้อมแอพที่ขึ้น Store เรียบร้อยแล้วผ่านทางบริษัทของเรา
หากต้องการนำไฟล์ไปขึ้น Store เองกรุณาแจ้งล่วงหน้า

หากสนใจติดต่อ
064-123-5678
02-004-4329

บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 0135563025470
ติดต่อเรา