นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน แก้ไขปรับปรุงในวันที่ 11 มกราคม 2564

นโยบายการคืนเงิน มีดังต่อไปนี้1.เช่า VPS หรือ Server สามารถมารถขอยกเลิกได้ตลอดเวลา และจะถูกหักค่าใช้จ่ายส่วนที่ใช้งานไปแล้วออกไป

2.บริการจดทะเบียนโดเมน ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระไปยังผู้ให้บริการโดยตรง

3.บริการ ออกแบบเว็บไชต์ สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มออกแบบ หรือภายใน 7 วัน หลังได้รับชำระค่าออกแบบล่วงหน้า แบบ 100% กรณีอื่นๆ ตาม ข้อ 4

4.บริการ จัดทำเว็บไชต์ และ แอพมือถือ เมืองานเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี แต่หากงานยังไม่เสร็จ สามารถขอคืนเงินส่วนที่ชำระแล้วได้ 70% ไม่รวมมัดจำ 30% กรณีชะระแบบ 100% และไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี

5.บริการ SEO/Audit Web/โฆษณา การตลาดต่างๆ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการชำระไปยังผู้ให้บริการโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่าง 7 วันหรือไม่ก็ตาม

6.บริการ SMS ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการชำระไปยังผู้ให้บริการเครื่อข่ายมือถือโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่าง 7 วันหรือไม่ก็ตาม

7.เว็บไชต์ หรือ แอพมือถือ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ใช้บริการกับเรา และมีการแจ้งลิขสิทธิ์ เข้ามา ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

8.บริการแก้ไข บัค (BUG) เว็บไชต์หรือแอพมือถือ ไม่สามารถคืนเงินได้

9.ค่าบริการติดตั้ง หรือ Setup Fee หรือ ค่าบริการ ธนาคาร ต่างๆ ไม่สามารถคืนเงินได้

10.ยอดเงินคงค้างในบัญชีของสมาชิก สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน หากมียอดค้างชำระ จะถูกตัดส่วนที่ค้างชำระออกไปก่อน

11.บริการเช่า Hosting รายปี สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนภายใน 30 วัน

12.บริการ SSL รายปี ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการชำระไปยังผู้ให้บริการโดยตรง


บริษัท นอนกลางวัน จำกัด (13 กุมพาพันธ์ 2564)
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา