นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน แก้ไขปรับปรุงในวันที่ 11 มกราคม 2564

นโยบายการคืนเงิน มีดังต่อไปนี้1.เช่า VPS หรือ Server สามารถมารถขอยกเลิกได้ตลอดเวลา และจะถูกหักค่าใช้จ่ายส่วนที่ใช้งานไปแล้วออกไป

2.บริการจดทะเบียนโดเมน ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

3.บริการ ออกแบบเว็บไชต์ สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มออกแบบ หรือภายใน 7 วัน หลังได้รับชำระค่าออกแบบล่วงหน้า แบบ 100%

4.บริการ จัดทำเว็บไชต์ และ แอพมือถือ เมืองานเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี หากงานยังไม่เสร็จ สามารถขอคืนเงินส่วนที่ชำระแล้วได้ 70% ไม่รวมมัดจำ 30%

5.บริการ SEO/Audit Web/โฆษณา การตลาดต่างๆ สามารถคืนเงินได้ ตามจำนวนที่ยังไม่ถูกใช้งานไป หรือ ภายใน 7 วัน หลังได้รับชำระค่าบริการล่วงหน้า แบบ 100%

6.บริการ SMS สามารถคืนเงินได้ ภายใน 7 วัน และ ไม่สามารถคืนเงินได้ หากส่งเอกสารไปยังผู้ให้บริการ เครื่อข่ายมือถือ แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ระหว่าง 7 วันหรือไม่ก็ตาม

7.เว็บไชต์ หรือ แอพมือถือ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ใช้บริการกับเรา และมีการแจ้งลิขสิทธิ์ เข้ามา ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

8.บริการแก้ไข บัค (BUG) เว็บไชต์หรือแอพมือถือ ไม่สามารถคืนเงินได้

9.ค่าบริการติดตั้ง หรือ Setup Fee หรือ ค่าบริการ ธนาคาร ต่างๆ ไม่สามารถคืนเงินได้

10.ค่าบริการที่ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ ค่าบริการที่ชำระผ่าน Omise ไม่สามารถคือเงินเต็มจำนวนได้ เนื่องจาก จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่ใช้งานไปแล้ว เช่นเดี่ยวกับข้อที่ 1

11.ยอดเงินคงค้างในบัญชีของสมาชิก สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน


บริษัท นอนกลางวัน จำกัด (11 มกราคม 2564)
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © 2020-2021
ติดต่อเรา