Cloud Instances (VPS)

แพ็กเก็ตต่อไปนี้เหมาะสำหรับ บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว ไม่แชร์ หรือแบ่งการใช้งานกับใคร

หากตัดเงินจากบัญชีของท่านไม่ได้เกิน 3 ครั้ง ระบบจะลบ VPS/Server ทั้งหมด ของคุณทันที

Dedicated (Server) ใช้คนเดี่ยวไม่แบ่งใคร

แพ็กเก็ตต่อไปนี้เหมาะสำหรับ บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว ไม่แชร์ หรือแบ่งการใช้งานกับใคร และมีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็นเครื่องเซิฟเวอร์จริง

หากตัดเงินจากบัญชีของท่านไม่ได้เกิน 3 ครั้ง ระบบจะลบ VPS/Server ทั้งหมด ของคุณทันที
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา