ช่องทางชำระค่าบริการ

เลือกช่องทางที่สะดวกต่อการชำระของคุณ

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี: 006-837-5320
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)

ธนาคารทหารไทย

เลขบัญชี: 229-2-32796-8
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี: 008-7-33262-3
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ชนิดา สุวรรณรัตน์
(Chanida Suwannarat)

True Wallet

หมายเลข: 064-123-5678
แจ้งชำระ: ในฟร์อมแจ้งโอน
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี: 842-0-08598-7
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)

Prompt Pay

หมายเลข: 064-123-5678
แจ้งชำระ: ในฟร์อมแจ้งโอน
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)