ช่องทางชำระค่าบริการ

เลือกช่องทางที่สะดวกต่อการชำระของคุณ

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
006-837-5320
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารทหารไทย
229-2-32796-8
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารกรุงเทพ
008-7-33262-3
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ชนิดา สุวรรณรัตน์
(Chanida Suwannarat)
ทรูมันนี่วอลเล็ท
064-123-5678
ประเภทบัญชี: Wallet
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารกรุงไทย
842-0-08598-7
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
พร้อมเพย์
064-123-5678
ประเภทบัญชี: พร้อมเพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
รอยืนยันยอดโอนไม่เกิน 24 ชั่วโมง
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา