ต้องการเว็บไชต์ในแบบของคุณเอง (Customize 100%)

ออกแบบและปรับแต่งระบบในแบบที่คุณต้องการ

ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

ภาษา และ โปรแกรมที่วางใจเราได้

ประสบการณ์ ผ่านโปรเจ็ค เล็ก และใหญ่ ด้านการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ ึงคุณภาพงานที่ได้ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากได้ และเราเลือกภาษาที่เข้ากับความต้องการของลูกค้า และคุ้มกับงบประมาณ ที่ลูกค้าจ่ายมา ทำให้โปรเจ็คของลูกค้า สามารถใช้งานได้ยาวนาน ถึง 10 ปี 20 ปี

PHP Laravel / MVC / Go Lang
C# Windows Form / Python / .NET Core
Angular 9/10 / SSR
ReactJS / NextJS / SSR
VueJS / NuxtJS / SSR
React Native / Flutter
AWS Solutions Architect
HTML / CSS / SCSS / Javascript
Mysql / MariaDB / NongoDB / Firebase / DynamoDB
AI / PhotoShop / Design
NodeJS / Express / NestJS / JWT
Linux Server / CentOS / Ubuntu
Server Config / Load Balancer / AWS ELB
Docker / ECS / Lambda / Firebase Function
CloudFront / GitLab / Gitlab Page / CI CD
Heroku / Firebase Hosting / AWS API Gateway
Firebase / Storeage / Authentication / AWS Cognito
PWA / Service Worker / Offline WebApp
Vuetifyjs / Bootstrap / Bootstrap-Vue
Rest API / WebHook API / Paypal API / Omise API
NKW Co.,Ltd © Trade ID: 01355630*****
Contact