ส่ง SMS ผ่านหน้าเว็บไชต์ และใช้งาน API ได้ทันที

ตัวอย่างโปรแกรมส่ง SMS

บริการ SMS ราคาประหยัด

ผู้ที่ต้องการจำนวน SMS น้อยๆ ราคาไม่แพงมากจนเกินไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น และยังมีลูกค้าไม่เยอะมาก สามารถใช้งานภายใต้ชื่อของบริษัท นอนกลางวัน ได้ทันที โดยชื่อผู้ส่ง SMS จะเป็นชื่อ NKWSMS (NON KLANG WAN) เมือมีลูกค้าเพิ่มขึ้น คุณสามารถอัพเดทแพ็กเก็ตไปยังแพ็กเก็ต แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้ ทันที

แพ็คเกจ 25 SMS

2 บาท

per SMS

25 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 50.00 บาท
แพ็คเกจ 50 SMS

1.9 บาท

per SMS

50 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 95.00 บาท
แพ็คเกจ 100 SMS

1.8 บาท

per SMS

100 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 180.00 บาท
แพ็คเกจ 200 SMS

1.7 บาท

per SMS

200 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 340.00 บาท
แพ็คเกจ 300 SMS

1.6 บาท

per SMS

300 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 480.00 บาท
แพ็คเกจ 400 SMS

1.5 บาท

per SMS

400 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 600.00 บาท
แพ็คเกจ 500 SMS

1.4 บาท

per SMS

500 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 700.00 บาท
แพ็คเกจ 600 SMS

1.3 บาท

per SMS

600 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 780.00 บาท
แพ็คเกจ 700 SMS

1.2 บาท

per SMS

700 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 840.00 บาท
แพ็คเกจ 800 SMS

1.1 บาท

per SMS

800 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 880.00 บาท
แพ็คเกจ 900 SMS

1 บาท

per SMS

900 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 900.00 บาท
แพ็คเกจ 1000 SMS

0.95 บาท

per SMS

1000 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 950.00 บาท

บริการ ส่ง SMS และ SMS API แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้

บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการ SMS ในการส่งแจ้ง OTP โปรโมชั่น หรือส่งแจ้งคำสั่งชื้อต่างๆ โดยไม่มีวันหมดอายุ และยังสามารถกำหนด ชื่อผู้ส่ง SMS ได้ด้วยตัวเอง ในราคาถูกสุดที่ 0.30 บาท ต่อ SMS เท่านั้น

แพ็คเกจ 1

0.50 บาท

per SMS

10,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 5,000.00 บาท
แพ็คเกจ 2

0.45 บาท

per SMS

20,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 9,000.00 บาท
แพ็คเกจ 3

0.40 บาท

per SMS

50,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 20,000.00 บาท
แพ็คเกจ 4

0.35 บาท

per SMS

100,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 35,000.00 บาท
แพ็คเกจ 5

0.34 บาท

per SMS

300,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 102,000.00 บาท
แพ็คเกจ 6

0.33 บาท

per SMS

500,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 165,000.00 บาท
แพ็คเกจ 7

0.32 บาท

per SMS

1,000,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 320,000.00 บาท
แพ็คเกจ 8

0.30 บาท

per SMS

3,000,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 900,000.00 บาท
NKW Co.,Ltd © Trade ID: 01355630*****
Contact