บริการ SMS ราคาประหยัด

ผู้ที่ต้องการจำนวน SMS น้อยๆ ราคาไม่แพงมากจนเกินไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น และยังมีลูกค้าไม่เยอะมาก สามารถใช้งานภายใต้ชื่อของบริษัท นอนกลางวัน ได้ทันที โดยชื่อผู้ส่ง SMS จะเป็นชื่อ NKWSMS (NON KLANG WAN) เมือมีลูกค้าเพิ่มขึ้น คุณสามารถอัพเดทแพ็กเก็ตไปยังแพ็กเก็ต แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้ ทันที

แพ็คเกจ 25 SMS

2 บาท

per SMS

25 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 50.00 บาท
แพ็คเกจ 50 SMS

1.9 บาท

per SMS

50 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 95.00 บาท
แพ็คเกจ 100 SMS

1.8 บาท

per SMS

100 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 180.00 บาท
แพ็คเกจ 200 SMS

1.7 บาท

per SMS

200 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 340.00 บาท
แพ็คเกจ 300 SMS

1.6 บาท

per SMS

300 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 480.00 บาท
แพ็คเกจ 400 SMS

1.5 บาท

per SMS

400 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 600.00 บาท
แพ็คเกจ 500 SMS

1.4 บาท

per SMS

500 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 700.00 บาท
แพ็คเกจ 600 SMS

1.3 บาท

per SMS

600 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 780.00 บาท
แพ็คเกจ 700 SMS

1.2 บาท

per SMS

700 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 840.00 บาท
แพ็คเกจ 800 SMS

1.1 บาท

per SMS

800 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 880.00 บาท
แพ็คเกจ 900 SMS

1 บาท

per SMS

900 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 900.00 บาท
แพ็คเกจ 1000 SMS

0.95 บาท

per SMS

1000 SMSNKWSMSไม่มีวันหมดอายุ!฿ 950.00 บาท

บริการ ส่ง SMS และ SMS API แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้

บริษัท ร้านค้า ที่ต้องการ SMS ในการส่งแจ้ง OTP โปรโมชั่น หรือส่งแจ้งคำสั่งชื้อต่างๆ โดยไม่มีวันหมดอายุ และยังสามารถกำหนด ชื่อผู้ส่ง SMS ได้ด้วยตัวเอง ในราคาถูกสุดที่ 0.30 บาท ต่อ SMS เท่านั้น

แพ็คเกจ 1

0.50 บาท

per SMS

10,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 5,000.00 บาท
แพ็คเกจ 2

0.45 บาท

per SMS

20,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 9,000.00 บาท
แพ็คเกจ 3

0.40 บาท

per SMS

50,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 20,000.00 บาท
แพ็คเกจ 4

0.35 บาท

per SMS

100,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 35,000.00 บาท
แพ็คเกจ 5

0.34 บาท

per SMS

300,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 102,000.00 บาท
แพ็คเกจ 6

0.33 บาท

per SMS

500,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 165,000.00 บาท
แพ็คเกจ 7

0.32 บาท

per SMS

1,000,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 320,000.00 บาท
แพ็คเกจ 8

0.30 บาท

per SMS

3,000,000 SMSชื่อผู้ส่งไม่ จำกัดไม่มีวันหมดอายุ!฿ 900,000.00 บาท
NKW Co.,Ltd © Trade ID: 01355630*****
Contact