แนะนำลูกค้าให้เรา

รับค่าแนะนำสูงสุด 5% จากยอดที่แนะนำเข้ามา

น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีค่าแนะนำให้

มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 500 บาท

มากกว่า 50,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 5% เช่น 100,000 = 5,000 บาท

มากกว่า 200,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 4.5% เช่น 200,000 = 9,000 บาท

มากกว่า 400,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 4% เช่น 400,000 = 16,000 บาท

มากกว่า 600,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 3.5% เช่น 600,000 = 21,000 บาท

มากกว่า 1,000,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 3% เช่น 1,000,000 = 30,000 บาท

มากกว่า 5,000,000 บาท ได้รับค่าแนะนำ 2.5% เช่น 5,000,000 = 125,000 บาท

มากกว่า 10,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับการตกลง

คุณหาลูกค้าให้เรา เราเขียนโปรแกรมให้ลูกค้า คุณไม่ต้องทำอะไร แค่หาลูกค้า และสอบถามข้อมูลเบื่องต้นให้เรา

ข้อมูลที่เราต้องการ

1.งบประมาณที่ลูกค้ารับไหว

2.รายละเอียดของงานเบื่องต้น เช่น ทำเว็บ หรือ ทำแอป ios android

3.ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน ถ้าไม่กำหนดทาง บจก.นอนกลางวัน จะใช้ภาษาโปรแกรมที่เราถนัด

4.ระยะเวลาที่ต้องการใช้โปรแกรมโดยประมาณ

6.ต้องการให้ออกแบบโปรแกรมหรือแอปให้หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการ รบกวนให้ลูกค้าส่งแบบที่มีมาให้ด้วย

7.ทาง บจก.นอนกลางวัน จะทำใบเสนอราคาส่งไปให้ ตัวแทนที่หาลุกค้าให้เรา และให้ตัวแทนส่งต่อให้ลูกค้า

8.ขอข้อมูลลุกค้า ในการออกใบเสนอราคาดังนี้

- ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ผู้ติดต่อ

- ผู้ติดต่อ ต้องการจ้างงาน ในนาม อะไร เช่น บริษัท หรือ บุคคลธรรมดา

- ในนามบริษัท ขอข้อมูลลุกค้า เพิ่มเติมดังนี้ ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท เลขผู้เสียภาษี

- ในนามบุคคลธรรมดา ขอข้อมูลลุกค้า เพิ่มเติมดังนี้ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชน ถ้าลูกค้าต้องการให้หักภาษี ณ ที่จ่ายให้)

9.ท่านจะได้รับค่าแนะนำเมือ เราจบงานเรียบร้อย และลูกค้าชำระค่าบริการครบ 100%

10.แจ้งลูกค้าว่าเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว สามารถขอคืนเงินได้ใน 7 วันแรก หากเกิน 7 วันไปแล้วจะสามารถคืนเงินได้บางส่วนเท่านั้น

11.กรณีท่านเป็นเจ้าขอกิจการ หรือ ผู้ว่าจ้าง หรือต้องการปล่อยงานต่อ กรุณายื่นข้อเสนอเป็นงบประมาณเข้ามาพร้อมแนบรายละเอียด ทางเราจะเป็นผู้ตัดสินใจรับงานประมูลของท่านต่อเอง

NKW Co.,Ltd © Trade ID: 01355630*****
Contact