ธนชิต สิทธิกัน 1550600080939
59/193, ต.คลองสาม, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี,12120
โทร 064-123-5678, อีเมล์ [email protected]

ธนาคารกสิกรไทย 006-837-5320
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน (Thanachit Sitthikan)

ลูกค้า

บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ 062 263 9369, อีเมล์ [email protected]

ใบแจ้งหนี้

วันที่ 20/06/2564
# รายการ จำนวน ราคา
1 พัฒนาซอฟต์แวร์ 1 ฿ 11,690.50 บาท
หัก ณ ที่จ่าย 3% -฿ 340.50 บาท
รวม ฿ 11,350.00 บาท
NKW Co.,Ltd © Trade ID: 01355630*****
Contact