เงื่อนไขการแบ่งชำระ ไม่ผ่านบัตรเครดิต

การจ้างงานใดๆก็ตาม ผ่านทาง บริษัท นอนกลางวัน จำกัด จะถูกเรียกเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวน 30% ของราคาเต็ม

สามารถแบ่งได้ได้สูงสุด 12 งวด แต่ไม่เกินระยะเวลางาน

โดยรอบการชำระเงิน และค่าล่าช้า ขึ้นอยู่กับการตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

อัตราค่าปรับกรณีทางเราทำงานล่าช้า ขึ้นอยู่กับการตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

เมื่อชำระค่าบริการครบแล้ว ทางบริษัทจะโอนสิทธิ์ การเป็นเจ้าของชิ้นงานให้ทันทีภายในระยะเวลา 15 วัน

ค่าบริการบำรุงรักษารายปี 20% ต่อปี ในปีแรกดูแลให้โดยไม่มีค่าบริการ

  • ยอดตั้งแต่ 0 บาท - 30,000 บาท แบ่งชำระได้ 2 งวด
  • ยอดตั้งแต่ 30,001 บาท - 60,000 บาท แบ่งชำระได้ 4 งวด
  • ยอดตั้งแต่ 60,001 บาท - 90,000 บาท แบ่งชำระได้ 6 งวด
  • ยอดตั้งแต่ 90,001 บาท - 120,000 บาท แบ่งชำระได้ 8 งวด
  • ยอดตั้งแต่ 120,001 บาท - 150,000 บาท แบ่งชำระได้ 10 งวด
  • ยอดตั้งแต่ 150,001 บาท ขึ้นไป แบ่งชำระได้ 12 งวด
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา